Press Esc to close

Aktuality

Pre vlastníka

Mnoho porúch a poškodení historických budov pamiatkového fondu je spôsobených jednoduchým zanedbaním starostlivosti alebo nevhodnou údržbou. Keďže vlastníci a užívatelia týchto budov nie sú zvyčajne špecialisti v oblasti historickej architektúry, na tomto mieste nájdete na stiahnutie v PDF formáte prvé metodické príručky o údržbe jednotlivých typov pamiatok určené pre vlastníkov a správcov nehnuteľností. Rešpektujte autorský copyright v prípade ich citácie alebo ďalšieho publikovania.
 Ako novinku ponúkame 5 videonávodov ako skontrolovať pamiatku po zime, namiašať tradičné vápno a použiť ho v tradičnej omietke, zanitovať poškodenú plechovú strechu či vyprotézovať krokvu na krove: https://www.youtube.com/channel/UCLfjo12I4tpLwErmiZeSOfQ 

Metodika tradičného opracovania stavebného dreva

Katalog výstavy Tesařství v českých zemích

Príručka NPÚ Šindel- tradičná strešná krytina

Povrchové úpravy kameňa

Tabuľka deštrukčných vzdialeností vegetácie od základov

Vplyv vegetácie na podzákladie

Korenový systém a jeho vplyv

Vlhkosť, vetranie a mikroklíma v historických stavbách

Zoznam monitorovaných pamiatok

Obnova fasád historických staveb STOP

Príručka pre údržbu torzálnej architektúry a nezastrešených stavieb

Jan Vinař, Údržba a opravy památkových objektů

Václav Girsa, Dagmar Michoinová: Historické omítky, záchrana, konzervace a obnova

Metodika drevených spojov AV ČR

Príručka pre údržbu kaštieľov a kúrií

Vladimír Kohút, Statické problémy pri sanácii vlhkých stavieb

Jan Červenák - mikroklíma zámku Vizovice - pokyny

Jan Červenák - mikroklíma kostola vo Veľkej Lomnici - pokyny

Jan Červenák - mikroklíma Kostol Panny Márie v Štípe - pokyny

Jiří Bláha, Historické krovové konštrukcie

Škola remesiel, oprava hist. brán, Ainova

Príručka pre údržbu objektov ľudového staviteľstva

Správa zo študijnej cesty do Nórska 09-2015

Technická správa katedrály v Bergene

Technická správa kostola Korskirken v Bergene

Prezentácia Arne Tveita z Bergenu o údržbe cirkevných pamiatok

Oto Makýš, Vlhkosť v historických objektoch

Oprava historických schodov

Oto Makýš, Oprava historických podláh

Peter Brada, Oprava slamenných striech

Ľ.Paučulová, Autenticita obnovy baníckych domov

Príručka metodiky ochrany zvonov a zvonových konštrukcií

Príručka pre údržbu sakrálnej architektúry

Príručka pre údržbu meštianskej architektúry

Christian Borhaven, Manažment historických pevností v Nórsku, prednáška v anglickom jazyku

Koe Van Balen, Oprava hisorického muriva, prednáška v angličtine

Prednáška v angličtine, Koe VanBalen, vápenné technológie

gallery Poľovnícky zámok Hohenlohe, Tatranská Javorina