Press Esc to close

Aktuality

WORKSHOP Levoča 10. 4. 2024

01.04.2024

 

PREVENTÍVNA ÚDRŽBA PAMIATOK 

Ste vlastníkom alebo správcom pamiatkovo chráneného objektu? 

Pozývame Vás na workshop! 

V stredisku Odboru preventívnej údržby pamiatok Pamiatkového úradu SR, Pracovisko Východ v Levoči sa v rámci udržateľnosti projektu Pro Monumenta II financovaného z grantov EHP uskutoční školenie zamerané predstavenie Plánu údržby historického objektu, dôsledky zanedbanej údržby a výhody preventívnej údržby spolu s praktickými ukážkami údržby striech a drevených okien. Lektormi budú zamestnanci Odboru preventívnej údržby pamiatok s bohatými skúsenosťami s inšpekciou, diagnostikou a údržbou historických objektov. Účasť na workshope je ZDARMA!

Počet miest je limitovaný na 10 osôb.
V prípade záujmu kontaktujte inšpektora pamiatok Tomáša Trembu e-mailom/telefonicky:
tomas.tremba@pamiatky.gov.sk/+421 917 663 855

Program workshopu:
STREDA / 10.4.2024 
8:30 - 9:00 - príchod účastníkov 
9:00 - 9:10 - Predstavenie odboru preventívnej údržby pamiatok PÚ SR 
9:10 - 9:45 - Následky zanedbanej údržby a prevencia (prezentácia a diskusia) 
9:45 - 10:00 - Prestávka (možnosť obhliadky pojazdnej dielne) 
10:00 - 10:30 - Plán údržby (prezentácia a diskusia) 
10:30 - 12:00 - Údržba strešnej krytiny a odkvapového systému (praktické ukážky) 
12:00 - 13:00 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA 
13:00 - 16:30 - Údržba drevených okien (praktické ukážky) 
16:30 - 16:45 - Využitie dronu pri obhliadke (ukážka v dobrom počasí) 
16:45 - 17:00 - Ukončenie a vyhodnotenie workshopu

WORKSHOP Levoča 10. 4. 2024
WORKSHOP Levoča 10. 4. 2024 

Program workshopov na rok 2024

01.04.2024

 

Nedávno sme vás zahrnuli ponukou niekoľkých workshopov organizovaných naším odborom preventívnej údržby pamiatok PÚSR na apríl 2024. Chystáme však ďalšie! Tu je ich ponuka:


Program workshopov na rok 2024
Program workshopov na rok 2024 

WORKSHOP Banská Štiavnica 16.4.2024

18.03.2024

 

PREVENTÍVNA ÚDRŽBA PAMIATOK 

Ste vlastníkom alebo správcom pamiatkovo chráneného objektu? 
Pozývame Vás na workshop! 
V stredisku Odboru preventívnej údržby pamiatok Pamiatkového úradu SR, Pracovisko Stred v Banskej Štiavnici sa v rámci udržateľnosti projektu Pro Monumenta II financovaného z grantov EHP uskutoční teoretické školenie zamerané na spracovanie Plánu údržby historického objektu a jeho každoročnú aktualizáciu a vyhodnotenie. Lektormi budú zamestnanci Odboru preventívnej údržby pamiatok s bohatými skúsenosťami s inšpekciou, diagnostikou a údržbou historických objektov. 

Účasť na workshope je ZDARMA!

Počet miest je limitovaný na 10 osôb V prípade záujmu kontaktujte inšpektora pamiatok Ivana Farárika e-mailom/telefonicky: ivan.fararik@pamiatky.gov.sk/+421 918 693 950

Podrobný program workshopu:
 UTOROK / 16.4.2024 
8:30 - stretnutie a registrácia účastníkov 
9:00 - 9:30 - prezentácia projektu ProMonumenta 
9:45 - 10:30 - prednáška - význam údržby pamiatok 
10:45 - 11:30 - prednáška - predstavenie Plánu údržby 
11:30 - diskusia 
12:00 - 13:00 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA 
13:00 - 14:00 - príklad vypracovania Plánu údržby na konkrétnom pamiatkovom objekte 14:00 - KÁVOVÁ PRESTÁVKA 
14:15 - 15:00 - starostlivosť o objekt podľa vypracovaného Plánu údržby a ročný cyklus Plánu údržby 
16:00 - záver + diskusia

WORKSHOP Banská Štiavnica 16.4.2024
WORKSHOP Banská Štiavnica 16.4.2024 

WORKSHOP Trnava 9. - 10.4.2024

12.03.2024

 

ZÁKLADY VÁPENNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
Zaujímajú Vás tradičné vápenné technológie? 
Chceli by ste sa naučiť pracovať s vápennou maltou? 
Pozývame Vás na workshop! 
V stredisku Odboru preventívnej údržby pamiatok Pamiatkového úradu SR, Pracovisko - Západ v Trnave sa v rámci udržateľnosti projektu Pro Monumenta II. uskutoční tématické školenie s teoretickou a praktickou časťou zamerané na základy vápenných technológií. Kurz je určený remeselníkom a vlastníkom pamiatok, ktorí majú záujem a chuť osvojiť si prácu s vápennou maltou. Lektormi budú zamestnanci Odboru preventívnej údržby pamiatok s bohatými skúsenosťami s vápennými technológiami. 
Účasť na workshope je ZDARMA!
 Počet miest je limitovaný na 8 osôb 

Podrobný program workshopu je: 
 UTOROK / 9.4.2024 
8:00 - ÚVOD: registrácia účastníkov 
8:30 - 9:30 - TEORETICKÁ ČASŤ vápno - teória 
9:30 - PRAKTICKÁ ČASŤ: príprava materiálu na opravu rôzne spôsoby hasenia vápna príprava “horúcej kopy” príprava / miešanie malty a príprava na prevoz na miesto 
12:00 - 13:00 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA 
13:00 - PREZENTÁCIA vápenné technológie 
13:30 - KÁVOVÁ PRESTÁVKA 
13:45 - PREZENTÁCIA vápenné materiály - prečo? 

STREDA / 10.4.2024 
8:30 - STRETNUTIE PRED PRED KOSTOLOM SV. MIKULÁŠA príprava podkladu príprava malty (primiešanie hydraulickej zložky) domurovanie podľa predlohy SÚBEŽNE spôsoby povrchovej úpravy murív v minulosti ukážky na okolitých objektoch 
15:00 - DOKONČOVACIE PRÁCE čistenie, finalizácia 
17:00 - ZÁVER ŠKOLENIA

V prípade záujmu kontaktujte inšpektorov pamiatok Martina Křena telefonicky: 0917663297 a Petra Ševčíka e-mailom: peter.sevcik@pamiatky.gov.sk

WORKSHOP Trnava 9. - 10.4.2024
WORKSHOP Trnava 9. - 10.4.2024 

Spýtali sme sa Gemini AI.

10.02.2024

 

Naši inšpektori pamiatok sú zvedaví ľudia. Jeden z nich, Ivan Farárik z inšpekčnej skupny OPÚP pracovisko - stred sa v piatok večer spýtal Gemini (AI Google): Aké sú výhody systematickej preventívnej údržby pamiatok oproti jednorazovým rozsiahlym obnovám pamiatok?


A Gemini na to odvetila: 

Systematická preventívna údržba pamiatok má oproti jednorazovým rozsiahlym obnovám pamiatok viacero výhod:

1. Nižšie náklady: 
Preventívna údržba je zvyčajne lacnejšia ako rozsiahla obnova.
Včasné riešenie drobných problémov môže predísť vzniku rozsiahlych a nákladných poškodení.
Preventívna údržba môže predĺžiť životnosť pamiatky a znížiť potrebu rozsiahlych opráv v budúcnosti.

2. Zachovanie autenticity:
Preventívna údržba sa zameriava na zachovanie existujúcej historickej substancie pamiatky.
Rozsiahle obnovy zvyčajne zahŕňajú výmenu pôvodných materiálov a konštrukčných prvkov, čo môže viesť k strate autenticity pamiatky.

3. Menší dopad na pamiatku:
Preventívna údržba je zvyčajne menej invazívna ako rozsiahla obnova.
Rozsiahle obnovy zvyčajne zahŕňajú rozsiahle stavebné práce, ktoré môžu mať negatívny dopad na pamiatku.

4. Zvýšenie atraktivity:
Pamiatky v dobrom stave sú atraktívnejšie pre turistov a návštevníkov.
Preventívna údržba môže pomôcť zvýšiť atraktivitu pamiatky a podporiť cestovný ruch.

5. Lepšia informovanosť:
Preventívna údržba vedie k lepšej informovanosti o stave pamiatky.
Pravidelné kontroly a monitoring pamiatky umožňujú včasnú identifikáciu a riešenie problémov.

Nevýhody systematickej preventívnej údržby:
Vyžaduje si systematický prístup a dlhodobé plánovanie.
Môže byť náročné na koordináciu medzi rôznymi aktérmi.
Nie vždy je možné predísť potrebe rozsiahlej obnovy.

Záver:
Systematická preventívna údržba je efektívny a hospodárny spôsob, ako zachovať pamiatky pre budúce generácie. Je to preferovaný prístup v porovnaní s jednorazovými rozsiahlymi obnovami, ktoré sú zvyčajne drahšie, invazívnejšie a vedú k strate autenticity pamiatky.

Príklady z praxe:
V Holandsku existuje systém "Monumentenwacht", ktorý poskytuje vlastníkom pamiatok odborné poradenstvo a asistenciu pri údržbe pamiatok.
V Spojenom kráľovstve existuje program "Heritage at Risk", ktorý sa zameriava na identifikáciu pamiatok v ohrození a podporu ich záchrany.

Ešte naučíme Gemini niečo o našom systéme Pro Monumenta a systéme Fixus v Lotišsku a bude dokonalá...

Spýtali sme sa Gemini AI.
Spýtali sme sa Gemini AI.   

Práca inšpektorov pamiatok od začiatku roka 2024 opäť v

29.12.2023

 

Po skončení projektu Pasportizácie pamiatkových objektov v správe štátu realizovaného v rámci Plánu obnovy a odolnosti, opäť prechádzame do režimu "tradičných" inšpekcií a inšpekčných zásahov. Od januára 2024 začíname inšpekcie na pamiatkach, ktorých vlastníci nám zaslali požiadavky na inšpekciu v priebehu jesene tohto roka. Pokiaľ by ste potrebovali alebo chceli vykonať prehliadku stavebno-technického stavu aj vašej pamiatky - choďte na "rezervačný formulár" v rámci tejto stránky a vyplňte požadované údaje v zmysle pokynov.


Všetko dobré v roku 2024  pre vás a všetky pamiatky zvlášť!

Tím inšpektorov nehnuteľných pamiatok OPÚP PÚSR.    

Práca inšpektorov pamiatok od začiatku roka 2024 opäť v
Práca inšpektorov pamiatok od začiatku roka 2024 opäť v  

Workshop - preventívna údržba historických objektov.

19.10.2023

 

Ste vlastníkom alebo správcom pamiatkovo chráneného objektu? Využite príležitosť a príďte sa naučiť triky a typy ako uchovať pamiatku v dobrom stave!

Účasť na workshope je bezplatná!

Pamiatkový úrad SR,  Odbor preventívnej údržby pamiatok – pracovisko Východ v Levoči si vás dovoľuje pozvať na  tematické školenie zamerané na prehĺbenie poznatkov a zručností v oblasti preventívnej údržby historických objektov. Workshop sa koná v rámci udržateľnosti projektu Pro Monumenta II, ktorý bol implementovaný PÚ SR ako preddefinovaný projekt financovaný z Grantov EHP a Nórska s prispením štátneho rozpočtu v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

Kontaktná osoba: Tomáš Tremba +421 917 663 855, tomas.tremba@pamiatky.gov.sk

Workshop - preventívna údržba historických objektov.
Workshop - preventívna údržba historických objektov. 

Prijímame nové žiadosti o inšpekciu pamiatok

06.09.2023

 

Vážení správcovia a vlastníci pamiatok. 

Odbor preventívnej údržby pamiatok od 4. septembra 2023 opätovne prijíma žiadosti o inšpekciu stavebno-technického stavu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky. Žiadosti budú zoradené podľa dátumu prijatia a postupne vybavované od 1. januára 2024.

Žiadosť musí byť zasielaná prostredníctvom rezervačného formulára, ktorý je v hornej lište tejto webstránky.

Tešíme sa na vaše žiadosti o inšpekciu. 

Tím Pro Monumenta - odbor preventívnej údržby pamiatok PÚSR. 

Prijímame nové žiadosti o inšpekciu pamiatok
Prijímame nové žiadosti o inšpekciu pamiatok 

Workshop - PREVENTÍVNA ÚDRŽBA PAMIATOK

31.08.2023

 

Workshop pre správcov údržby a vlastníkov pamiatkovo chránených objektov.


Ste vlastník alebo správca národnej kultúrnej pamiatky? Viete ako sa o ňu správne starať? Pokiaľ ste na prvú otázku odpovedali áno  a na druhú nie máme tu niečo pre vás: Workshop o správnych postupoch pri správe a údržbe historickej budovy. 

KDE?

Banská Štiavnica, Stredisko Odboru preventívnej údržby pamiatok PÚ SR, Laskomerského 3

KEDY?

19.9. – 20.9.2023

Chrániť môžeme len tie hodnoty, ktoré poznáme. Každý historický objekt (pamiatka) má svoje individuálne pamiatkové hodnoty. Základom ich ochrany je programová preventívna údržba.

Workshop je koncipovaný v dvoch blokoch: teoretická a praktická časť. 

Cieľom teoretickej časti workshopu je zoznámiť a prezentovať účastníkom/čkám na príkladoch „dobrej praxe“ dôležitosť preventívnej údržby pamiatok. Vďaka nej je možné pamiatku užívať a zachovávať v dobrej kondícii dlhodobo, bez potreby rozsiahlych stavebných zásahov. Naopak - na príkladoch „zlej praxe“ budú inšpektori/ky a pasportizéri/ky pamiatkového fondu prezentovať devastačné dôsledky dlhodobo zanedbanej údržby. Lektori predstavia systémový nástroj: stavebno-technický list pamiatky (Manuál správcu pamiatky), vďaka ktorému je možné systematicky monitorovať a udržiavať pamiatku v dobrom stave.

Cieľom praktickej časti workshopu je priamo v teréne (historický dom v centre Banskej Štiavnice) zrealizovať komentovanú inšpekčnú obhliadku zameranú na identifikáciu stavebných porúch objektu, vyhodnotenie (predpokladaných) príčin ich vzniku a určenie rámcovej prioritizácie potrebných  bežných údržbárskych zásahov, prípadne požiadaviek na odbornú obnovu. Dva tímy účastníkov/čok workshopu následne samostatne zrealizujú obhliadky dvoch historických objektov v Banskej Štiavnici, vyhodnotia ich stavebno-technický stav a odprezentujú výsledky monitoringu.  

V rámci praktickej časti si účastníci/čky na dielenských pracoviskách PM pod vedením skúsených lektorov/iek vyskúšajú, overia jednoduché údržbárske zručnosti a postupy (napr. oprava strešného dažďového žľabu, základná opravu strešnej krytiny, krovu a pod.).              

Cieľová skupina: správcovia údržby a vlastníci pamiatkových objektov

Počet účastníkov: max.12

Program workshopu  nájdete v nasledujúcej aktualite. 

Workshop - PREVENTÍVNA ÚDRŽBA PAMIATOK
Workshop - PREVENTÍVNA ÚDRŽBA PAMIATOK 

Program PREVENTÍVNA ÚDRŽBA PAMIATOK

31.08.2023

 

Program workshopu:

1.       Deň 19.9. 2023 (9.00 – 17.00)

Teoretická časť (zasadačka)

·       Úvod privítanie

·       Vzájomné predstavenie účastníkov a lektorov (krátke vizitky)

·       Pamiatková ochrana (princípy, legislatíva, KPÚ, problémy...) prezentácia

·       Príklady „dobrej“ a „zlej“ praxe – predstavenie projektu PM a prezentácia prípadových štúdií (pasportizačných obhliadok a fotoreportáží zo zásahov tímu)

Coffe break / obed individuálne dovoz menu podľa objednávok účastníkov

·       Manuál správcu pamiatky (čo si všímať, ako monitorovať konštrukcie a detaily, aké frekvencie)

Exkurzia centrum Banská Štiavnica

·       Komentovaná obhliadka objektu BŠ, Starozámocká 9

·       Tímové obhliadky dvoch objektov (Žiakov dom, Laboratórium SPŠ) fotodokumentácia, pracovný terénny list 

 

2.    Deň 20.9. 2023 (9.00 – 16.00) 

Teoretická časť (zasadačka)

·     Príprava výstupov pracovných skupín (spracovanie pasportizačného listu obhliadky objektu, fotodokumentácia)  

·     Prezentácia výstupov, diskusia

Coffe break /obed / individuálne dovoz menu podľa objednávok účastníkov

Praktická časť (dielňa, nádvorie)

·     Príklady jednoduchých údržbárskych zásahov

·     Diskusia, evaluácia workshopu 

 
 
staršie >