Press Esc to close

Aktuality

Spracovanie hodnotiacich posudkov - podprogram OSSD 1.6.

04.11.2019

 

V súvislosti so zverejneným termínom uzávierky predkladania žiadostí pre dotačný systém MK SR Obnovme si svoj dom podprogram 1.6, ktorým je   8. november 2019, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov na povinnosť predložiť  hodnotiaci posudok pripravenosti obnovy vypracovaný odborom preventívnej údržby Pamiatkového úradu SR. Nakoľko je počet žiadateľov vysoký a žiadosti prichádzajú do posledných dní pred uzávierkou, na základe dohovoru s MK SR žiadateľ ako prílohu žiadosti priloží vytlačený E-mail potvrdzujúci, že sa zaregistroval v našom registračnom systéme a požiadal o spracovanie hodnotiaceho posudku. Posudok samotný predloží náš odbor preventívnej údržby priamo na rokovanie komisie MK SR. 

 

Prvé práce na remeselných centrách

25.09.2019

 

Všetky regionálne skupiny pracovníkov preventívnej údržby sa stretávajú na teambuildingových brigádach na budúcich remeselných centrách. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Levoči 4.- 6. septembra a druhé v Banskej Štiavnici 18.-20. septembra. Okrem užitočných opráv si navzájom vymieňame skúsenosti a skúšame aj náročnejšie techniky, ako napr. drevené protézy krovu.

Prvé práce na remeselných centrách
Prvé práce na remeselných centrách 

Preškolenie pre prácu vo výsškach v Banskej Štiavnici

03.07.2019

 

Každý rok naši inšpektori musia abolvovať teoretické a praktické preskúšanie pre prácu vo výškach a nad hĺbkami. Naši traja noví sa školili v Martine od pondelka a v stredu sa presunuli do Banskej Štiavnice, spolu s ostatnými členmi inšpekčných skupín. Praktické lezenie prebiehalo na školských budovách SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Stiavnici pod vedením našich stálych a skúsených inštruktorov Gusta Štibrányiho a Petra Sekana 26.-27.6júna

Preškolenie pre prácu vo výsškach v Banskej Štiavnici
Preškolenie pre prácu vo výsškach v Banskej Štiavnici 

FIXUS = Pro Monumenta in Lithuenia

28.06.2019

 

On June 20, 2019, Head of OPÚP and Project Manager Pro Monumenta Branislav Rezník made an active speech in the Lithuanian town of Parkuois with a lecture on the launch of the EEA Grats program - Cultural Heritage in Lithuania. It was the result of almost two years of intensive cooperation in the preparation of a predefined project in the field of preventive maintenance of monuments called FIXUS in Lithuania, which is almost a mirror image of our project. The project is led by two young but talented cultural managers Erik Kiele and the architect Vilte Janusauskaite. In the fall of this year they should visit us and draw on our experience on the spot. We look forward to being a model not only for our Norwegian partners at Pro Monumenta II, but also for the Lithuanian FIXUS.

FIXUS = Pro Monumenta in Lithuenia
FIXUS = Pro Monumenta in Lithuenia 

Pro Monumenta v Nórsku

10.06.2019

 

V dňoch 3.-7.júna 2019 sa uskutočnila cesta zástupcov Pamiatkového úradu SR - odboru preventívnej údržby na čele s pani generálnou riaditeľkou PhDr. Katarínou Kosovou do Nórska. Cieľom cesty bola podpora uplatnenia slovenského modelu preventívnej údržby v Nórskom kráľovstve, prezentáciou diagnostiky a preventívnych zásahov na pamiatkach - drevenom kostole v meste Drobak a na mimoriadne historicky cennej stavbe katedrály v Oslo. Cesta bola logisticky náročná, pretože zo Slovenska prišla pojazdná dielňa - plne vybavené auto so zmiešanou posádkou inšpektorov z Banskej Štiavnice - Ivanom Farárikom a Andrejom Ivanom a so zástupkyňou pracoviska Trnava - Danielou Zacharovou. Nórska strana pripravila bohatý odborný program - napr. prehliadku centra tradičných remesiel v skanzene Follo museum v Drobaku, ukážku konverzie pamiatok v pevnosti Fredrikstadu, prehliadku tradičných lodiarenskych dielní vo Fredrikstade, ochranu kultúrno prírodnej krajiny kameňolomov a pamiatok 2. sv. na ostrove Store Råholmen... Podarilo sa nám nadviazať priamy kontakt s mnohými inštitúciami a odborníkmi, ktorí chceme ďalej rozvinúť pri implementácií projektu Pro Monumenta II. Vyvrcholením celého pobytu bola prezentácia diagnostiky a zásahu na katedrále v Oslo vrátane jej zlaňovania, ktorej sa zúčastnil s príhovorom aj minister životného prostredia a klímy Ola Elvestuen, veľvyslankyňa SR v Nórsku Denisa Frelichová a tiež aj naša pani generálna riaditeľka PÚSR spolu s pani generálnou riaditeľkou Riksantikvaren Hanna Geiran a tiež Marit  Halvorsen z KA. V Nórsku sme boli skutočne viac ako srdečne prijatí, tešíme sa na ďalšiu intenzívnu spoluprácu.

Pro Monumenta v Nórsku
Pro Monumenta v Nórsku 

Informačný deň pre budúce partnerstvá v Košiciach

09.06.2019

 


Úrad vlády SR ako správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“podporeného z Grantov EHP 2014 – 2021, skrátene „Kultúra", si dovoľuje informovať verejnosť o organizovaní Informačného seminára a seminára pre budúce partnerstvá na obnovu a revitalizáciu kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie alebo rozšírenie využitia kultúrnych pamiatok a podporu podnikateľského potenciálu.
Informačný seminár a seminár pre budúce partnerstvá sa uskutoční:

  • 12. júna 2019, začiatok registrácie je 8:30
  • Východoslovenská galéria Košice, Hlavná 27, Košice
V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí sa prosím registrujte prostredníctvom nasledovného odkazu: 
https://forms.gle/jM8xF4r2G8XAZ6TX8


http://www.eeagrants.sk/novinky/informacny-den-a-seminar-pre-buduce-partnerstva-na-obnovu-a-revitalizaciu-kulturneho-dedicstva-pre-jeho-opatovne-vyuzitie-alebo/?fbclid=IwAR3rRBS8lKfN8T9N1LRKD-wlb53OnXuQDz58rASBRspF0x5WGEfCh0WqljI

 

Začiatok implementácie projektu Pro Monumenta II.

03.05.2019

 

25. apríla 2019 sme od Správcu programu dostali oznámenie o začatí oprávnenosti výdavkov v rámci projektu Pro Monumenta II. Preto sme už 2. mája 2019 mohli prijať do našich radov troch nových inšpektorov - dve dámy a jedného pána, napospol architektov so skúsenosťami s prácou s nehnuteľnými pamiatkami a začať implementáciu projektu. Jeho hlavným cieľom je: Dobudovanie udržateľného systému preventívnych prehliadok nehnuteľných pamiatok, tak aby sa v jeho rámci vykonalo minimálne 100 inšpekcií ročne a vybudovanie 3 malých školiacich stredísk pre tradičné remeselné postupy používaných pri obnove pamiatok.
O postupe projektu budeme pravidelne informovať aj prostredníctvom Facebooku. 

 

Odbor preventívnej údržby pamiatok na konferencii Monumentenwacht v Leuvene

08.04.2019

 

3. - 5. apríla 2019 sme sa zúčastnili na stretnutí zástupcov organizácií preventívnej údržby organizovanej R.Lemaire Centrom, WTA a PRECOMOS  v belgickom Leuvene. Súčasťou programu v prvý deň bola aj ukážka prác Monumentenwachtu Flámsko prehliadkou kostola Sint Jan de Doperkerk v UNESCO lokalite Groot Begijnhof v Leuvene.   V budove školy R. Lemaire centre - gotickom Arenberg Kasteel pokračovali prednášky, ktoré predstavili jednotlivé organizácie typu Monumentenwacht z viacerých európskych krajín (Holandsko, Belgisko, Škótsko), Ekvádoru a Číny. Na stretnutie ďalšie dva dni plynule nadviazala vedecká konferencia zameraná na preventívnu údržbu a konferencia zástupcov WTA. Za Slovenskú stranu boli o skúsenostiach z projektu Pro Monumenta prednesené dve prednášky. Z konferencie bol vytlačený aj zborník vrátane slovenského príspevku.

Odbor preventívnej údržby pamiatok na konferencii Monumentenwacht v Leuvene
Odbor preventívnej údržby pamiatok na konferencii Monumentenwacht v Leuvene 

Termín registrácie pre podprogram OSSD 1.6 v roku 2019

08.01.2019

 

Žiadosti o prehliadku pamiatky a vypracovanie hodnotiacej správy pre podprogram 1.6 OSSD je možné v našom registračnom systéme registrovať do 28.02.2019 /kliknutím na "Rezervačný formulár" a vyplnením základných údajov/, keďže uzávierka celého podprogramu je 8.03.2019.  Naši inšpektori potrebujú čas na realizovanie prehliadok a vypracovanie správ, ďakujeme za pochopenie. Vypracovanú správu zašleme na MK SR na rokovanie komisie. Žiadateľ v OSSD doloží do svojej žiadosti kópiu E-mailu potvrdzujúcu registráciu v našom systéme.

 

Všetko dobré v novom roku 2019 s Pro Monumentou!

31.12.2018

 

Pracovníci odboru preventívnej údržby vám želajú všetko dobré v novom roku 2019. Veľa úspechov pri opravách a údržbe pamiatok, veľa nových poznatkov a zručností. Tak ako v minulosti, budeme tu pre vás!

Všetko dobré v novom roku 2019 s Pro Monumentou!
Všetko dobré v novom roku 2019 s Pro Monumentou! 
 
< novšiestaršie >