Press Esc to close

Aktuality

Kontakt

Odbor reventívnej údržby pamiatok OPÚP

Mgr. Branislav Rezník
riaditeľ Odboru preventívnej údržby pamiatok
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
E-mail: Branislav.Reznik@pamiatky.gov.sk
t.č.02/20464 334
mobil:0905 483 561

koordinátorka práce OPÚP 

Mgr. Dáša Jánošová.
Odbor preventívnej údržby pamiatok
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
E-mail: dasa.janosova@pamiatky.gov.sk
 t.č.02/20464 304
mobil: 0918 400 098

O naše pamiatky sa starajú tri tímy inšpektorov:

Západné Slovensko (BA,TT,TN,NR)

OPÚP Pracovisko - Západ

Mgr. Daniela Zacharová, Mgr. Peter Ševčík, Martin Křen

Ing. Arch. Silvia Gajdošová, administrátor

E-mail: silvia.gajdosova@pamiatky.gov.sk
T.č.: +421 949 819 619
Sídlo: OPÚP pracovisko - Západ
KPÚ Trnava, Cukrová 1, Trnava 917 01 

Stredné Slovensko (ZA,BB)

OPÚP Pracovisko - Stred

Mgr. Ivan Farárik, Ing.arch. Július Lišaník, Ing.arch. Andrej Ivan,

 Ing. Arch. Andrea Nižňanská, administrátor

E-mail: andrea.niznanska@pamiatky.gov.sk
T.č.: +421 911 493 208
Sídlo: OPÚP pracovisko - Stred
Laskomerského 3, Banská Štiavnica 969 01


Východné Slovensko (PO,KE)

OPÚP Pracovisko - Východ 

Ing.arch. Peter Kling, Radoslav Broda, Tomáš Tremba, 

Ing. Arch. Pavol Jackovič, administrátor

E-mail: pavol.jackovic@pamiatky.gov.sk
T.č.: +421 917 664 694  
Sídlo: OPÚP pracovisko - Východ
Bottova 13, Levoča 054 01

gallery