Press Esc to close

Aktuality

Kontakt

Projektový manažér/vedúci OPÚP

Mgr. Branislav Rezník
Vedúci Odboru preventívnej údržby pamiatok
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
E-mail: Branislav.Reznik@pamiatky.gov.sk
t.č.02/20464 334
mobil:0905 483 561

Odborný koordinátor projektu/zástupca vedúceho OPÚP

Ing.arch. Pavol Ižvolt, PhD.
Odbor preventívnej údržby pamiatok
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
E-mail: Pavol.Izvolt@pamiatky.gov.sk
 t.č.02/20464 304
mobil:0905 365 898

O naše pamiatky sa starajú tri tímy inšpektorov:

Západné Slovensko

Ing. Arch. Silvia Gajdošová, Mgr. Peter Ševčík, Martin Křen

Mgr. Daniela Zacharová, administrátor

E-mail: daniela.zacharova@pamiatky.gov.sk
T.č.:+421 905 119 909
Sídlo: OPÚP Západ
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1
917 01 Trnava

Stredné Slovensko

Mgr. Ivan Farárik, Ing.arch. Július Lišaník, Ing. Arch. Andrea Nižňanská

Ing.arch. Andrej Ivan, administrátor

E-mail: andrej.ivan@pamiatky.gov.sk
T.č.: +421 905 574 253
Sídlo: OPÚP Stred
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica - pracovisko Banská Štiavnica, Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica


Východné Slovensko

Radoslav Broda, Tomáš Tremba, Ing. Arch. Pavol Jackovič,

Ing.arch. Peter Kling, administrátor

E-mail: peter.kling@pamiatky.gov.sk
T.č.: +421 905 949 701
Sídlo: OPÚP Východ
Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Poprad - Spišská Sobota,
Sobotské námestie 1735/16
058 01 Poprad-Spišská Sobota

gallery