Press Esc to close

Aktuality

Press

Pro Monumenta v štúdiu TA3 4. októbra 2016


http://www.ta3.com/clanok/1091993/hostia-v-studiu-b-reznik-a-p-izvolt-o-preventivnej-udrzbe-pamiatok.html

Tlačová správa v denníku SME


Záverečné mesiace implementácie projektu približuje tlačová správa...
http://domov.sme.sk/c/20435021/pamiatkari-stihli-vsetky-planovane-prehliadky-este-pred-koncom-projektu-pro-monumenta.html

Nové správy o projekte na Tablet TV

Správa prináša informácie o závere projektu aj o pokračovaní v najbližšom období.
http://tv.teraz.sk/spravodajstvo/pro-monumenta-plni-cielex5a6ime/10483/

Reportáž v RTVS aj o sýpke v SNV, Jednotka

Lepšie minúť zopár stoviek na údržbu, ako neskôr hľadať státisíce na rekonštrukcie....

Reportáž o práci inšpektorov projektu Pro Monumenta zo Spišskej Novej Vsi  v správach na "Jednotke" slovenskej televízie  redaktorka Elena Senková. V reportáži zazneli aj nasledujúce slová:  "Práve zatekajúca voda je najčastejším dôvodom zlého stavu zanedbaných pamiatok. Môže narušiť aj statiku. Jednoduchá a rýchla oprava drobných nedostatkov na streche je pre pamiatku kľúčová. Materiál na opravy stál okolo sto eur. Po pripočítaní nákladov za odborne vykonanú prácu a výjazdy tak údržba tejto pamiatky stála okolo tisíc tristo eur." Ďakujeme RTVS, za sviežu reportáž z terénu a za šírenie myšlienok nášho projektu.
[STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 18/02/2017;  Elena Senková; Zaradenie: z domova]

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/118138#2335
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/118138#2335

Pro Monumenta po nemecky...

Pro Monumenta hilft bei der Rettung von Kulturdenkmälern...

http://dersi.rtvs.sk/clanky/gesellschaft-politik/129721/pro-monumenta-hilft-bei-der-rettung-von-kulturdenkmalern

Reportáž v TV JOJ

Reportáž v správach TV JOJ o inšpekcii pohrbnej kaplnky rodiny Pállfy.
https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/88880-noviny-tv-joj

Používanie dronov v rámci pamiatkovej obnovy.

Portál Mám dron priniesol informácie o tom ako používame drony v pamiatkvom úrade SR pri inšpkciách pamiatok alebo ich digitalizácií. 
https://mamdron.sk/inspekcia-pamiatok-pomocou-dronov/

Prvá tlačová konferencia

31.03.2014 sa uskutočnila tlačová konferencia na Pamiatkovom úrade SR za účasti viacerých médií.
TA3 - Projekt Pro Monumenta zachraňuje kultúrne pamiatky.
RTVS - Pamiatkári idú do terénu. Stopa od 00:34:42

http://www.ta3.com/clanok/1038038/projekt-pro-monumenta-zachranuje-kulturne-pamiatky.html
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=31.03.2014
Tlačová správa I

Holandská stránka Monumentenwacht o Slovenskom projekte pro Monumenta.

Na holandskej stránke organizácie Monumentenwacht bola 08.07.2014 zverejnená správa o našom projekte Pro Monumenta, ktorá rekapituluje okolnosti vzniku projektu na Slovensku, jeho financovanie, ale aj informáciu o plánovanom tréningu troch slovenských inšpektorov v Holandsku v septembri 2014.
http://www.monumentenwachtbrabant.nl/publiciteit/nieuwsarchief/archief/2014/7/#nieuwsid51

Druhá tlačová správa

3. februára 2015 o  11.00 hod. v Červenom salóniku Apponyiho Paláca, pri príležitosti prvého výročia trvania projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou, sa uskutočnila v poradí druhá tlačová    konferencia projektu. Zúčastnili  sa jej J.E. veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Inga Magistad, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR Pavol Šimunič a generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová.
Nová šanca pre naše kultúrne dedičstvo v projekte pamiatkarov a úradu vlády Pro Monumenta – prevencia údržbou


28.1.2015


 


Pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je mnohonásobne lacnejšia ako jej komplexná pamiatková obnova raz za niekoľko desaťročí.  Faktom je, že veľa porúch a poškodení historických budov pamiatkového fondu je spôsobených jednoduchým zanedbaním starostlivosti alebo nevhodnou údržbou.
 Po roku implementácie projektu Pro Monumenta - prevencia údržbou a zavedeniu rôznych noviniek takémuto znehodnocovaniu pamiatok pomaly odzvoní. Projekt je novou aktivitou Pamiatkového úradu SR -  prostredníctvom neho sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave vybraných  nehnuteľných kultúrnych pamiatok a priamo  na mieste sa odstraňujú  drobné poruchy. Zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov  nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach  údržby. Pri monitoringu sa používajú najmodernejšie diagnostické postupy - tablety so špecializovaným softvérom – čo je európsky unikát -  ale aj  termovízne kamery a pod. 
V priebehu uplynulého roka boli vytvorené materiálne, technické a organizačné podmienky pre zabezpečenie troch  skupín špecialistov, ktorí vykonávajú  monitoring kultúrnych pamiatok. Miestami sídiel inšpekčných skupín sú priestory na pracoviskách KPÚ Trnava, Banská Bystrica a Prešov - pracovisko Spišská Sobota. Do konca roka 2014 tieto tri tímy vykonali 40 inšpekčných prehliadok a  na ich základe vypracovali rovnaký počet Technických správ o kultúrnej pamiatke a  Certifikátov o stave kultúrnej pamiatky, ktoré popisujú technický stav budovy, ohrozenia, príčiny poškodenia a odporúčajú najefektívnejší spôsob údržby či odstránenia nájdených nedostatkov konkrétnej pamiatky.
Novovzniknutá webová stránka projektu www.promonumenta.sk  je nielen miestom pre informácie o projekte, ale aj priestorom, kde si vlastníci či správcovia kultúrnej pamiatky môžu stiahnuť  príručky základnej údržby kultúrnej pamiatky v elektronickej podobe. Stránka obsahuje  aj vybrané prednášky zahraničných i domácich odborníkov. Tie vznikli v rámci komplexného systému školení, tréningov a workshopov pre členov jednotlivých monitorovacích tímov alebo v rámci informačných dní Deň Pro Monumenta, určených pre  vlastníkov alebo správcov kultúrnych pamiatok  - uskutočnili sa zatiaľ v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach. Sú aj výsledkom vzájomného odovzdávania  skúseností a informácií s expertmi z Českej republiky, Belgicka, Nemecka či nórskeho partnera projektu, ktorým je  Riksantikvaren - Direktoratet for Kulturminneforvaltning.
V priebehu roka 2014 sa formou verejnej súťaže obstarali aj tri motorové vozidlá so špeciálnou zástavbou aj s plným vybavením nástrojmi a náradím pre potreby monitorovacích skupín, slúžiace ako pojazdná dielňa. Slávnostné odovzdanie vozidiel – pojazdných dielní a, pokiaľ    počasie  dovolí,  aj  ukážky  výškových zásahov   na    pamiatke – sa   uskutočnia     3. februára 2015 o  11.45  na Primaciálnom námestí v Bratislave hneď po skončení tlačovej konferencie.  V rámci nej okrem prezentácie projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou predvedú  inšpektori  unikátnu tabletovú aplikáciu pre popisovanie porúch pamiatky. 


Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou je  podporený z  Finančného mechanizmu EHP krajín  Island, Lichtenštajnsko a Nórsko sumou 952 056,- eur,  z toho  15%  (142 808,40 eur) spolufinancuje  Slovenská republika. Národným kontaktným bodom Programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva je  Úrad vlády Slovenskej republiky.


Úrad vlády Slovenskej republiky
www.eeagrants.org


Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
www.pamiatky.sk

Článok na webe trnavskej radnice od Daniely Zacharovej


http://nzr.trnava.sk/?q=node/1643

Pro Monumenta na TA3 6.4.2014


http://www.ta3.com/clanok/1038038/projekt-pro-monumenta-zachranuje-kulturne-pamiatky.html

Trnavská skupina na Kostole sv. Heleny v denníku Pravda

Denník Pravda navštívil našich pracovníkov Danielu Zacharovú a Ondreja Orčíka v Trnave pri diagnostke a čistení žľabov Kostolíka sv. Heleny.
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/352738-s-pamiatkami-je-to-ako-s-ludmi-aj-tie-potrebuju-prevenciu/

Krásy pamiatok Slovenska na FB o našom projekte


https://www.facebook.com/slovenske.pamiatky/posts/608873632545686

Článok na webovej stránke partnerskej organizácie Riksantikvaren


http://ra.no/Tema/Internasjonalt-samarbeid/Internasjonale-nyheter/Vedlikehold-for-fremtiden-i-Slovakia

Článok o Pro Monumente na webe Norway.sk

Článok z 19.03.2015 pod názvom "Craftsmen patrols secure maintenance of cultural monuments" - "hliadky remeselníkov zabezpečujú údržbu kultúrnych pamiatok na Slovensku" opisuje vznik projektu, jeho financovanie ale aj partnerstvo s nórskou pamiatkarskou organizáciou "Riksantikvaren"
http://www.norway.sk/News_and_events/eea-grants/EEA-Grants-2009-2014/Craftsmen-patrols-secure-maintenance-of-cultural-monuments-/#.VgEan6otCcx

článok č.2 na Norway.sk


http://www.norway.sk/News_and_events/eea-grants/EEA-Grants-2009-2014/Pro-Monumenta-An-ambulance-service-for-monuments/#.VlW0U6otCcx

Reportáž o monitoringu žel. stanice vo Sv. Jure na TA3.


http://www.ta3.com/clanok/1080887/vo-svatom-jure-opravuju-stanicu-prvej-konskej-zeleznice.html
gallery Kaplnka Pálffyovcov