Press Esc to close

Contacts

Project´s manager

Mgr. Branislav Rezník
The chief of the department  

Odbor preventívnej ochrany pamiatok (Department of the Preventive Conservation)

Pamiatkový úrad SR (The Monument´s Board of the Slovak Republic)

Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
E-mail: Branislav.Reznik@pamiatky.gov.sk
t.č.+421-2-20464 334
mobil:+421905 483 561


Technical coordinator

Ing.arch. Pavol Ižvolt, PhD.
Odbor preventívnej údržby pamiatok
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
E-mail: Pavol.Izvolt@pamiatky.gov.sk
 t.č.+421-2-20464 304
mobil:+421 905 365 898
gallery