Press Esc to close

Aktuality

FAQ

Môžem si nechať  diagnostikovať  vlastnú pamiatku?

Áno. Pokiaľ je objekt národnou kultúrnou pamiatkou žiadosť o vypracovanie technickej správy o stave pamiatky si môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Žiadosti o prehliadku pamiatky a vypracovanie hodnotiacej správy je možné vykonať na tejto stránke a to kliknutím v hornej lište na "Rezervačný formulár" a vyplnením základných údajov o pamiatke a stlačiť "Odoslať". Najneskôr do troch pracovných dní príde potvrdenie registrácie a inštrukcie čo bude nasledovať. Samotné inšpekcie nie sú spoplatnené, no spoplatňujú sa skutočné dopravné náklady a spotrebovaný materiál, pokiaľ príde ku odstráneniu nájdenej menšej závady na pamiatke. 

Čo je potrebné pripraviť pred návštevou inšpekčnej skupiny?

Predovšetkým by mal byť pri návšteve prítomný vlastník alebo správca objektu, ktorý disponuje základnými informáciami  o údržbe a vykonaných opravách na objekte, mal by sprístupniť všetky priestory, prípadne zabezpečiť osvetlenie, či prívod elektrickej energie, pokiaľ to bude pre prácu potrebné. 

Je možné poskytnúť pre práce pri údržbe vlastný materiál? 

V niektorých prípadoch nemusí inšpekčná skupina disponovať identickým stavebným materiálom, aký bol pri stavbe použitý (napr. konkrétny typ strešnej krytiny), po dohode s inšpekčnou skupinou je to možné.

Môžu pracovníci inšpekčnej skupiny vykonávať aj rozsiahlejšie opravy objektu?

Nie, ich úlohou je okrem "diagnostiky" objektu vykonať ukážku základnej údržby v rozsahu primeranom pracovnému času vyčlenenému na konkrétny objekt a poučiť majiteľa o spôsobe vykonávania základnej údržby. Rozsiahlejšie opravy si vlastník na základe odporučení v „technickej správe kultúrnej pamiatky“ zabezpečí  u dodávateľov takýchto prác.

gallery
 
gallery